Presentatie Blauw Haar
Foto: Freddy Schinkel

Het boek Blauw Haar, het mirakel van academiestad Kampen werd op 17 november 2010 gepresenteerd in de Gouden Zaal van het Stedelijk Museum in Kampen. Diverse sprekers, allen prominenten uit de Kamper academiegeschiedenis, voerden voor een volle zaal het woord over hun persoonlijke herinneringen aan de verdwenen studentenstad.

De bijeenkomst werd geopend met een welkomswoord door uitgever Wilfried Vonk (B&Vmedia) en de directeur van het Stedelijk Museum Kampen Stan Petrusa. Vervolgens leidde auteur Herman Broers samen met de vijf sprekers het publiek in een gedenkwaardig en soms hilarisch ensemble door de academiegeschiedenis van Kampen. Zo sprak Wybo Zoutman, student theologie in Kampen (1964-1971) en eerste directielid van CSA De IJsselpoort (1976-1980) over theologie studeren in Kampen in de jaren zestig en de start van de sociale academie waarvan hij in 1976 het eerste directielid was. Vervolgens sprak Doekle Terpstra, op dat moment nog net voorzitter van de HBO-raad en student in de eerste lichting van De IJsselpoort (1976-1980) over zijn herinneringen aan zijn studententijd.

Hendrik-Jan van der Valk, die in 1978 als allereerste docent werd aangesteld bij de kunstacademie onder zijn mentor en directeur Dirk van Sliedregt, gaf zijn visie op het kunstenonderwijs toen en nu, waarbij ook hij de anekdotische kant niet schuwde. Daarna sprak Cees Debets, student op de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar van 1979 tot 1983 over de manier waarop zijn succesvolle lichting zich in Kampen 'invocht'. Tenslotte sprak Annette Roeters als voormalig docente en adjunct-directeur van de Christelijke Academie voor de Journalistiek over haar eerste kennismakingen met Kampen, om vervolgens het publiek te ontroeren met het zelfgeschreven gedichtje 'Helend Vuur', geïnspireerd op de titel van het hoofdstuk in Blauw Haar dat gaat over de vroege CAJ.

Helend vuur

Voor mij was Kampen eerder water
En vooruit- soms ook drank en een kater
Maar dat is op de Veenmos en alweer later.

Kampen: De studenten, op zoek naar zichzelf
Een krant lezen, deden ze nog niet
Maar het was niet van lange duur
Of ze zouden vol vuur
Diezelfde kolommen vol zitten schrijven
Inderdaad…met helend vuur!

Aansluitend vertelde auteur Herman Broers over de totstandkoming van Blauw Haar en keek René van Mierlo, conservator van het Stedelijk Museum vooruit naar de foto-expositie die in februari en maart 2011 wordt gehouden. Het programma eindigde tenslotte met het aanbieden van de eerste exemplaren door auteur Herman Broers aan Doekle Terpstra en Annette Roeters.

Hendrik-Jan van der Valk

Omrop Fryslân verslaggever Gerrit Hofstra interviewt kunstacademie-oprichter Klaas de Jong Ozn.
een volle zaal bij de presentatie
Annette Roeters spreekt over haar CAJ-jaren
Doekle Terpstra grossiert in anekdotes over zijn studententijd op de sociale academie
Auteur Herman Broers duidt de wording van zijn boek
Wybo Zoutman
De borrel na afloop met vele sterke verhalen

(Fotoreportage: Sandra Visscher / B&Vmedia)